Kegigihan Ibu-Ibu Gaptek

Guru PAUD yang bersungguh-sungguh ingin belajar untuk perubahan walaupun masih gagap teknologi dan perlu dibimbing dengan baik.