Proses Panjang Merdeka Belajar

Banyak tantangan yang dihadapi guru, tetapi menyerah bukanlah pilihan. terus belajar, mengasah kepekaan diri.