ATAP

Pengaplikasian matematika terdapat pada semua sektor dalam usaha apapun dan dalam kehidupan sehari-hari juga selalu berkaitan dengan matematika