Perdana Menggunakan Aplikasi Phet

Saat perdana menggunakan gawai pada pembelajaran di sekolah saya